Chamber Ensemble, Strings, Winds, and Singing - Official Result (First PCM National Music and Dance Competition)

June 7, 2017 (Wed)  |  By Chopin Society Malaysia
Category Placing Name

Chamber Ensemble Junior Sch Category


Senior Sch category
2nd Prize - Violin Duo


1st Prize - String Quartet “Haydn”
2nd Prize - Piano Chamber Duet


3rd Prize - String Quartet “Vivaldi”
Chloe Chaw Wen Fang
Ong Jing Yi

Victor Low Bing Hao
Gavin Gan Tnghuey
Ooi Xin Yi
Chan Yi Hung

Yik Toong
Ong Jing Xuen

Ong Jing Yi
Chan Yi Hung
Zach Farooq Razaleigh
Kieron Wong

Teacher-Student Open Category 1st Prize
1st Prize
2nd Prize
3rd Prize
Irina Titova - Bryan Lee Teng
Chang Ai-Sha - Law Zi Yue
Chew Sze Gee - Chai Qing
Chew Sze Gee - Alan Lu Ing Chieh

Strings Primary Sch Category
Junior Sch Category

Senior Sch category
1st Prize
2nd Prize
3rd Prize
Special Prize Award

2nd Prize

1st Prize
Special Prize Award
Foong Hou Yu (double bass)
Eleanor Eng (violin)
Foong Hou Jie ( cello)
Foong Hou Yu

Lim Jo Ann (violin)

Joshua Teoh Wern Hun (violin)
Chen Yu (violin)

Winds Junior Sch Category


Intermediate category
2nd Prize
2nd Prize

1st Prize
2nd Prize
Zhang Xinjie (flute)
Hoh Man (flute)

Lai Yiying (flute)
Dillon Wong (flute)

Harp Junior Sch Category 1st Prize
Special Prize Award
Isabel Chan Xuan-E
Isabel Chan Xuan -E

Singing Primary Sch Category
Junior Sch Category

Intermediate CategoryCollege Category
1st Prize
2nd Prize
3rd Prize
3rd Prize
3rd Prize
Encouraging Prize
Encouraging Prize
Encouraging Prize

3rd Prize

1st Prize
2nd Prize
Special Prize Award

1st Prize
Special Prize Award
Encouraging Prizee Award
Tan Jo Ee
Lim Jia Qi
Cheline Jomari Marquez Patthaui
Phoebe Kok Shee Ai
Oh Kai Ling
Heng Xiao Xuan
Alizabeth Lee Fa La
Leong Xin Mei

Noelle Liew Yu Xuan

Carmen Tan Yu Hui
Britney Ho Shengni
Carmen Tan Yu Hui

Wong Kie Ming
Wong Kie Ming
Lua Ying Jie

Latest News

No news yet.